Hoppa till innehåll

Spekulation i fallande kurser före 9/11

januari 26, 2014

Hade investerare förhandsinformation om de kommande attackerna?

Den av de amerikanska myndigheterna utgivna 11 septemberrapporten : 11 septemberrapporten: Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA. Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, är utgiven i en auktoriserad översättning på Prisma 2005. I rapporten kan man läsa på sidan 166 med hänvisning till s.130 i den egna rapporten:

Noggranna undersökningar utförda av den myndighet som bland annat kontrollerar börsnoterade företags information, FBI och andra myndigheter har inte funnit bevis for att någon som kände till attackerna i förväg tjänat pengar på aktiehandel. s.130

Uttalandet är typisk för jargongen i Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA . Läsaren förmodas att lita på vad utredarna kommer fram till utan att kommissionen besvärar sig med att argumentera för sin sak eller lägga fram fakta för att det man påstår är sant. Det heter helt enkelt :”myndigheter har inte funnit bevis for att någon som kände till attackerna i förväg tjänat pengar på aktiehandel” och sedan anser sig utredarna att den ovanliga handeln med säljoptioner som förekom dagarna före 11 september är ur världen.

Den misstänkta handeln med säljoptioner var speciellt omfattande i just de två flygbolag vars plan kapades den 11 september, United Airlines och American Airlines. Liknande spekulation i fallande värden i andra flygbolag förekom inte. De officiella utredarna medger att det förekom ovanlig handel med säljoptioner i just de två flygbolag som förlorade fyra flygplan den 11 september men de kommer fram till en fantastisk slutsats. Eftersom handeln inte har kunnat knytas till al-Qaida så är den höjd över varje misstanke och har acceptabla förklaringar. I not 130 till kapitel 5 skriver man:

Påståenden om insiderhandel före den 11 september har fått stor publicitet och bygger i allmänhet på rapporter om ovanligt stor handel före den 11 september i företag vars aktier rasade efter attackerna. Det förekom faktiskt viss ovanlig handel, men i samtliga fall visade det sig finnas acceptabla förklaringar. Exempelvis sköt volymen säljoptioner -investeringar som betalar sig när priset på en aktie faller -i höjden i moderbolagen till United Airlines (6 september) och American Airlines (10 september ) -vilket ser utomordentligt misstänkt ut. Ytterligare undersökningar har emellertid visat att handeln inte hade någon koppling till den 11 september. En enskild, amerikabaserad investerare, utan någon som helst koppling till al-Qaida, köpte 95 procent av säljoptionerna i UAL den 6 september som en del av en köpstrategi som också omfattade köp av 115 000 aktier i American Airlines den 10 september. På liknade sätt spårades den skenbart tvivelaktiga handeln med American Airlines den 10 september till ett visst, USA-baserat nyhetsbrev om handel med optioner, som faxats till prenumeranterna söndagen den 9 september. Där rekommenderades denna handel.

Exemplen är typiska för de bevis som granskats i utredningen. Den som granskar dessa argument undrar väl följande?:

På vilka grunder framlade man den köpstrategi som också omfattade köp av 115 000 aktier i American Airlines den 10 september och de 95% av säljoptionerna i United Airlines: UAL?
Hur såg det nyhetsbrev som faxats till prenumeranterna söndagen den 9 september ut ? Det bifogas nämligen inte i utredningen.

Om man lyckas spåra en enskild amerikabaserad investerare utan koppling till al Qaida och denne är en helt normal investerare, hur kommer det då sig att denne investerare inte namnges? Och varför får läsarna av Den officiella slutrapporten om terroristattackerna i USA inte ta del av den helt oskyldiga information i fax och nyhetsbrev som den ovanliga handeln med säljoptioner påstås basera sig på? Ett namngivande av investeraren och en intervju med denne eller de som investerat samt det underlag som deras beslut var fattade på, hade enkelt kunnat bifogas utredningen. Det är väl ändå den typ av ansträngningar man förväntar sig av en nationell kommissionsutredning?

Den Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA är emellertid inte en utredning i vilken vi kan förvänta oss ärlighet och transparens. Det är en utredning av helt annan art. Det är en utredning för tro och för framläggande av ogrundade påståenden. Myndigheterna garanterar att allt gick till som myndigheterna påstått utan att framhålla några bärande argument.

Om vi analyserar argumentationen i passagen nedan:

Exemplen är typiska för de bevis som granskats i utredningen. SEC (som reglerar börsbolagens informationsspridning) och FBI ägnade enorma resurser åt att tillsammans med andra myndigheter och säkerhetsföretag utreda den här frågan, och fick till och med till stånd samarbete med många utländska regeringar. Utredarna har funnit, att det det som verkade misstänkt varje gång visat sig vara helt oskyldigt. Intervju med Joseph Cella (16 september 2003, 7 maj och 10-11 maj 2004) ; genomgång i FBI (15 augusti 2003);SEC-PM, avdelningen för kontroll till SEC:s ordförande och kommissionens ledamöter, ”Pre-September 11, 2001 Trading Review”, 14 maj 2002; intervjuer med KenBreen (23 april 2004 och Ed G. (3 februari 2004). 1)

Utredningen räknar upp ett antal myndigheter och myndighetspersoner som garanterar att allt gick rätt till och därmed får läsaren nöja sig. Den före detta ordförande för senatens kommitté för underrättelsefrågor, Bob Graham, har kommenterat rapportens speciella arbetssätt med ”att rapporten har gett oss slutsatserna men inte de fakta som ligger till grund för den”.

Faktaunderlaget för rapportens bärande slutsatser finns helt enkelt inte och den avhoppade kommissionsmedlemmen Max Clelland kallade rapporten strax innan publiceringen för en nationell skandal. 2)

De misstänkta insideraffärerna

Dagarna efter 11 september 2001 letar världens finansinspektioner efter misstänkta insideraffärer i anslutning till attackerna. I Sverige genomförs en undersökning av Finansinspektionen som prövar Stockholmsbörsens handel och kommer fram till att inga misstänkta affärer genomfördes där. 3) Men hur var det på de internationella börserna och i USA? Vi har sett hur Den nationella kommissionsrapporten i USA avfärdade saken tre år senare, 2004. Men hur gick tankegångarna strax efter 11 september? Finns det skäl för att hävda att den misstänkta insideraffärerna aldrig utreddes och helt enkelt tegs ihjäl? Jag har redan pekat på att jargongen i den nationella 11- septemberrapporten och oviljan att styrka sina påståenden med fakta eller giltiga resonemang.Det är en sak att skriva: ”det som verkade misstänkt varje gång visat sig vara helt oskyldigt.” och en annan sak att faktiskt presentera fakta och giltiga resonemang för det man påstår.

Bevisen begravdes och undersökningarna som rann ut i sanden

Tysklands centralbankschef sade på lördagen att det finns alltfler bevis för att människor som varit införstådda med att attackerna i New York och Washington , försökte profitera från tragedin genom att involvera sig i ”terroristisk insiderhandel på de europeiska aktie- och varumarknaderna.”4)

På ett finansminister- och centralbankschefsmöte i Liège veckolslutet 22-23 september delgav Tysklands centralbankschef Ernst Weltke sina slutsatser som då verkade uppenbara men som med tiden har fallit i glömska. Strax efter 11 september verkade det uppenbart för europeiska, amerikanska och finansinspektioner världen över att extremt ovanlig handel på världens börser pekade mot att handel med aktier och värdepapper hade genomförts med insiderinformation och förhandskännedom om de kommande attackerna i USA. Den tyske centralbankschefen yttrade vid den här tidpunkten att hans utredare hade funnit ”nästan obestridliga bevis för att insiderhandel” hade förekommit.5)
Information från mötet i Liège citerades förutom i Miami Herald också i The Telegraph den 23 september 2001. Och Fox News publicerar AP:s artikel: EU Searches for Suspicious Trading från den 22 september.6)

I AP-artikeln citeras Weltke där han säger att insiderhandeln förutom flygbolag även omfattar handel med olja och guld:

Om man tittar på fluktureringarna på marknaderna före och efter attackerna så ger det anledning att höja ett och annat ögonbryn. Men det är extremt svårt att verifiera att insiderhandel har ägt rum säger Weltke. Hursomhelst tror han att det i ett och annat fall kommer att gå att säkerställa den källa varifrån insiderhandeln har ägt rum.7)

Veckorna efter 11 september 2001 och en bit in på 2002 kommer uppgifter om den misstänkta omfattande insiderhandeln i samband med 11 september och rapporter om de undersökningar som har inletts hos finansinspektioner världen över att cirkulera i internationell press tills rapporteringarna mattas av och ersätts med hänvisningar till pågående utredningar hos FBI och SEC. Den 19 september 2003 förklarar en talesman för FBI vid namn Ed Cogswell att saken är utagerad. FBI har avslutat utredningen och har kommit fram till att det ”absolut inte finns några bevis” för att insiderhandel skulle ha ägt rum :

Någonstans därute finns hedgefonder eller individuella investerare som profiterade på 11- septemberattackerna men de hade ingen kännedom på förhand om katastroferna, sade en talesman för FBI på torsdagen. Talesmannen Ed Cogswell sade att FBI hade avslutat sin undersökning av optionshandelsmarknaden och aktiemarknaden som ägde rum dagarna innan attackerna.Han sade att utredningen hade visat att det ”absoult inte fanns några bevis” att någon skulle ha haft förkunskap om vad som skulle ske. 8)

Hade verkligen inte investerare förhandskunskap om de kommande attackerna ?

Mr Welteke, speaking during a break in the same meeting yesterday, said: ”There are ever clearer signs that there were activities on international financial markets that must have been carried out with the necessary expert knowledge.”9)

German central bank president Ernst Welteke said a study by his bank strongly points to ”terrorism insider trading” not only in shares of heavily affected industries such as airlines and insurancecompanies, but also in gold and oil.”If you look at movements in markets before and after the attack, it makes your brow furrow. But it is extremely difficult to really verify it,” Welteke said. Nevertheless, he said he believes that ”in one or the other case it will be possible to pinpoint the source.”10)

The president of Germany’s central bank said Saturday there was mounting evidence
that people connected to the attacks in New York and Washington sought to profit
from the tragedy by engaging in ”terrorism insider trading” on European stock
and commodity markets.Welteke’s announcement stunned the finance ministers and central bankers, who met in the eastern Belgian city of Liege this weekend to discuss plans to introduce the first notes and coins of the euro, Europe’s single currency, at the end of the year.11)

Insideraffärerna är en väsentliga del av den kritik som riktas mot den officiella berättelsen om att Al-qaida är ansvarigt för de attacker som ägde rum den 11 september 2001 i USA. Den skara människor som tvivlar på den officiella berättelsen har genom åren vuxit och har kommit att omfatta stora delar av världens befolkning.

Noter:
1)11 september-rapporten – Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA ; s. 476 not 130
2)Salon , The president ought to be ashamed, Sat ,Nov 22, 2003 01:22 AM http://www.salon.com/2003/11/22/cleland_2/
3)Affärsvärlden, ”Ingen insiderhandel före terrorattackerna ” Isaac Pineus Publicerad 27 september 2001 11:19
4)William Drozdiak, “‘Insider trading’ by terrorists is suspected in Europe”, Miami Herald, September 24, 2001, http://web.archive.org/web/20011109160700/www.miami.com/herald/special/news/worldtrade/digdocs/099922.htm
5)Ibid.
6)EU Searches for Suspicious Trading Published September 22, 2001Associated Press http://www.foxnews.com/story/0,2933,34910,00.html
7)Ibid.
8)No profiteering on terror attacks -FBI probe finds no proof of trading by parties with advance knowledge, Chicago Sun-Times , September 19, 2003 | David Roeder |
9)Bin Laden rigged oil and gold prices – bank chief, Daily telegraph 23 Sep 2001
10)EU Searches for Suspicious Trading Published September 22, 2001 Associated Press http://www.foxnews.com/story/0,2933,34910,00.html
11)Miami Herald September 24, 2001
http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/international_security_bt/535.php?lb=btis
http://rethink911.org/news/new-poll-finds-most-americans-open-to-alternative-911-theories/
http://www.focus.de/wissen/mensch/tid-27743/verdacht-verschwoerung-die-kruden-legenden-um-9-11_aid_840748.html
http://rt.com/op-edge/questioning-9-11-conspiracy-acceptable-708/

From → Uncategorized

Kommentera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: