Hoppa till innehåll

19 frågetecken – Om ingen av de påstådda kaparna har identifierats, hur vet vi då att det var de som var de skyldiga?

juni 6, 2016

De amerikanska myndigheterna påstår att tretton av de sammanlagt påstådda nitton kaparna har blivit identifierade. De fyra platserna där man förväntat sig finna spåren av de fyra grupperna av kapare var i rasmassorna vid WTC 1 och WTC 2 men också i Pentagon och i trakterna av fältet vid Shanksville i Pennsylvania.

Identifikationen vid fältet vid Shanksville där Flight 93 påståtts ha störtat

Den identifikation som påståtts ha ägt rum i Shanksville  har gått till på följande sätt. Arméns patologer [Armed Forces Institute of Pathology in Washington] 1) har lyckats identifiera alla passagerare och besättningsmedlemmar på Flight 93 som sägs ha kraschat vid Shanksville med hjälp av DNA-material som samlats in av anhöriga från offrens hårborstar odyl.  Arméns patologer skall även ha hittat DNA-rester från fyra okända personer som inte var med på passagerarlistan eller tillhörde besättningen på planet . De oidentifierade mänskliga resterna har förklarats härstamma från kaparna. Dessa mänskliga rester lär bestå av benrester, hud och eventuellt delar av skalper till en vikt av mindre än 5 kilo. Rättsläkaren Wallace Miller har aldrig kunnat fastställa de fyra enskilda påstådda kaparnas identiteter då han inte har något DNA-material eller tandkort att jämföra fynden med.

”Jag kallade dem kort och gott: terrorist A,B, C, D. De var fyra John Doe:s”

”All that remained of the four men was less than 10 pounds” of fragments, Miller says. ”I had about 48 samples that were associated with the terrorists, mostly bony tissue and I think maybe some scalp with hair on it.” 2)

He also couldn’t tell which set of remains belonged to which terrorist. ”Obviously none of the terrorists’ families came forward with any information—they were like four John Does,” says Miller. ”So I just referred to them as Terrorist A, B, C and D.” 3)

Identifikationen vid Pentagon

På samma sätt som i Shanksvillle så skedde identifikationen av kaparna via uteslutningsmetoden och inte med en positiv identifiering. De som utförde den rättsmedicinska identifieringen av de påstådda resterna av kropparna vid Pentagon var ”militär medicinsk personal.2)  Med hjälp av listor på saknade från Pentagon och passagerarlistan tillhörande flighten påstår sig undersökarna ha identifierat 179 offer av 184. Undersökarna misslyckades med  att hitta mänskligt material från fem personer som förblivit oidentifierade. Däremot påstås rester av fem okända personer hittats som inte hade någon DNA-match i materialet som de anhöriga till offren hade samlat in. Dessa rester förklarades tillhöra de fem påstådda kaparna.

Trots att myndigheterna i USA påstår sig känna till kaparnas identiteter från planens passagerarlistor verkar förfrågan kring insamling av DNA-material från kaparnas anhöriga som gjordes med offren aldrig ställts angående de påstådda förövarna.  Ingen förfrågan om hjälp med identifieringen  verkar ha ställts till Saudiarabien, Egypten Förenade Arabemiraten eller Libanon.

De funna mänskliga resterna  som myndigheterna hävdar tillhör de påstådda kaparna lär förvaras i olika hemliga valv under jord. 4) Newsweek skriver att där kommer de förhoppningsvis falla i glömska för evigt. Att positivt kunna identifiera kaparnas identiteter verkar alltså vare sig ligga i den amerikanska regeringens intresse eller i Newsweeks intresse.3)

The FBI and the New York Medical Examiner’s office, which holds them in secret and in silence, has no policy that dictates what will become of them. ”They didn’t want to bury them, and they certainly won’t put them in the same memorial as the victims,” says Baum, who now heads the New Jersey State Police crime lab. ”Everyone is waiting because no one quite knows what to do.” In the end, inertia and indecision may provide the most fitting final resting place for the remnants of the terrorists, lost to time and memory in some forgotten government vault, unnamed, unburied and unwanted.

 

Identifikationen vid tvillingtornen, WTC 1 och WTC 2

Vid tvillingtornen var sökandet av resterna efter de påstådda kaparna mer besvärligt. Med tusentals potentiella offer och avsaknaden av listor över vilka som med säkerhet fanns i byggnaden kunde inte DNA-material samlas in på samma sätt som man gjorde i Shanksville och i Pentagon. Här kunde inga kapare sorteras ut genom uteslutningsmetoden och matchats mot insamlat DNA-material från offren. Men  de ansvariga rättsmedicinarna fick hjälp av FBI. Ett DNA-material från FBI som FBI påstått sig ha samlat in i kaparnas flyktbil och från kaparnas hotellrum gavs till patologerna. Rättsmedicinarna fick inga individuella DNA-identiteter. Istället fick de platspåsar innehållande spår av tio män som FBI påstod vara DNA från de påstådda terroristerna.4) Något som rättsmedicinarna naturligtvis var skeptiska till:

Shaler’s deputy, Howard Baum, thought it would never work. How could they be sure that the clothing and tissues and cigarette butts were really those of the hijackers?
”We had no idea where the profiles came from or how they were developed,”
says Baum. ”I was skeptical.” 5)

Detta blandade DNA-material matchades sedan mot hela det samlade DNA-materialet från ruinerna vid tvillingtornet med en ny teknik och genom ”otrolig tur” som Newsweek skriver 6) fick undersökarna till slut träffar i det stora materialet. Fyra kapare har påståtts kunnat identifieras på det här sättet men av naturliga skäl inte heller kunnat namnges.

Det blandade DNA-materialet som FBI påstår sig ha funnit i flyktbilen och på hotellrum är omgivet av hemlighetsmakeri:

The red-flagged fragments ”have been removed from the general population” of remains, says Ellen Borakove, spokeswoman for the New York medical examiner’s office. ”We will not discuss where they are.” 7

Det finns ännu ingen enda vid namn identifierad kapare, från terroristattackerna den 11 september 2001.

1) http://europe.newsweek.com/terror-remains-911-hijackers-78327?rm=eu

2) http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/2006-09-11-sept11-remains_x.htm3)

3) http://europe.newsweek.com/terror-remains-911-hijackers-78327?rm=eu

4)http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/2808599.stm

5) http://europe.newsweek.com/terror-remains-911-hijackers-78327?rm=eu

6) http://europe.newsweek.com/terror-remains-911-hijackers-78327?rm=eu

7) http://europe.newsweek.com/terror-remains-911-hijackers-78327?rm=eu

From → Uncategorized

Kommentera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: