Hoppa till innehåll

Hade vetskapen om Hydro-Quebec kunnat ändra valutgången?

dav

Strax innan valet läser jag en ledare i GP med rubriken  ” Vänsterpartiet har rätt om elmarknaden ”

EU har som mål att integrera den europeiska elmarknaden. Elkablarna till Nordtyskland importerar i praktiken tyska priser till Sverige. Vi befinner oss därför i den absurda situationen att vi har rekordhöga elpriser samtidigt som vi – när det inte är helt vindstilla – har en rekordhög elproduktion och export av el.

Vi skulle därmed – såsom Vänsterpartiet var först ut med att föreslå – kunna avskilja exporten för att få ned de svenska priserna. I praktiken innebär det inte någon stor begränsning av själva exporten, men ett stopp för att all el sätts till exportpris. Förslaget är egentligen inte V:s uppfinning utan bygger på en modell som utarbetats av energiexperten Bengt Ekenstierna. Man bör inte sticka under stol med att det innebär en reglering av elmarknaden. Förslaget har fått viss teknisk kritik, men poängen är att vi kan om vi vill bestämma att priset ska vara betydligt lägre.

Att det marknadskritiska Vänsterpartiet anammat idén är knappast en slump. Men i detta fall har även vänner av marknadsekonomi goda skäl att köpa förslaget. El är inte vilken vara som helst utan en förutsättning för nästan all övrig produktion. Att slå undan benen för svenskt näringsliv är knappast en marknadsvänlig hållning.

Varken ledarartikeln  i GP eller Nooshi Dagostars framträdande i t.ex. 30 sekunders replikskiften i absurda Tv-debatter når förstås fram till de svenska väljarna som istället tycks köpa de blåbrunas propaganda om att de höjda elpriserna i landet beror på att ”sosseriet” har stängt ned livsviktig planerbar kärnkraft som det heter bland de blåbruna pseudodebattörena.

Några dagar tidigare har jag använt google för att ta reda på om det verkligen inte finns några statsägda elföretag kvar i världen där staten tar hand om landets energiförsörjning  med syftet att åstadkomma de bästa ingångsvärdena för hushåll och företag som är möjliga. Dvs att framställa och sälja energi så nära produktionspriset som möjligt.

Förvåningen är stor när jag direkt i mitt googlande stöter på Hydro-Quebec det delstatsägda nationella energibolaget I Quebec. Delstaten där Montreal är huvudstad. Quebec visar sig ha  de lägsta priserna på el på hela nordamerikanska kontinenten. Hydro-Quebec  exporterar grön el till New York och  är ett spjutspetsföretag i världen på den marknad som kommer växa fram kring system att lagra el i en typ av jättelika batterier. I konkurrens med Siemens tävlar det statsägda företaget om att leda den utvecklingen. Företaget visar år efter år upp vinster och anses vara delstatens kronjuvel. Ett företag som bygger den nationella identiteten i Quebec och som Quebecborna är stolta över. Hitintills har privatiseringsivrarna inte haft en chans att förstöra företaget. Hydro-Quebec  har också utsetts till årets företag av affärstidningen Bloomberg. Under hela valrörelsen hör jag aldrig att väljarna får förklarat för sig vad problemen med de höga svenska elpriserna bottnar i och jag hör aldrig ETT ord om Hydro-Quebec. Det förvånar mig inte. Här är det en dag som alla andra. Valet är över och jag ser Alice falla förbi vidare ner i hålet från positionen där jag sitter.

Undersökande inslag om 11 september i MSM – SWR gjorde ett till 20-årsdagen

rptnb

Den tyska sändare Südwestrundfunk gjorde 7 september 2021 en ovanlig faktacheck där man antog vinkeln av att granska de fakta som kan sägas föreligga för det vi anser oss veta om 11 september.

Ur artikeln : https://www.swr3.de/aktuell/fake-news-check/faktencheck-9-11-was-geschah-wirklich-am-11-september-2001-warum-gibt-es-noch-reatsel-100.html

Det är inte ens hälften av de tillfrågade i världen som anger att Al-Qaida ligger bakom 11-septemberattentaten och det har fått  mig att verkligen  tänka efter.

Ingen av oss var på plats där händelserna utspelades men vi kan utan att odla en agenda försöka undersöka vad som har hänt så långt med journalistiska metoder.

En av århundrandes mest inflytelserika händelser är 9/11. Även om det är 20 år senare så är temat aktuellare än någonsin. Se till exempel på Afghanistan. Här kommer Faktakontrollen:

…. Men så är också ett annat gigantiskt höghus förutom WTC1 och WTC2 som störtade samman nämligen skyskrapan nr 7 , WTC7 Det vet väldigt få. Huset stod direkt bredvid WTC 1 och WTC 2. Mycket spännande… Mer om det senare… Det finns statistik från en opinionsundersökning från 2008: 15% av människorna i världen tror att USA:s regering ligger bakom 11 september. 25% säger sig inte veta och 46% tror att det är Al-Qaida som ligger bakom. 14% är av annan uppfattning, Det är inte ens hälften av de tillfrågade i världen som anger att Al-Qaida ligger bakom 11 septemberattentaten och det har fått mig att verkligen  tänka efter. Det är förvisso opinionsundersökningar och meningar är inte alltid grundade på fakta. Opinioner bildas ofta mot bakgrunden av avsaknaden av fakta. Hur tänker ni kring detta? Tror ni på den officiella versionen? Eller tror ni regeringen i USA visste om anslaget och medvetet tillåtit det ske? Vilka fakta kring 11 september undrar ni över?  Vad talar för att bin Laden och Al-Qaida var de skyldiga? Alla indicier talar för det men det finns inga entydiga bevis. Det finns bandupptagningar där Bin laden anses ta på sig attentaten bland annat från 2006 men dessa bandupptagningar och videor är dock omstridda och ofta ohörbara och dess äkthet har inte oberoende kunnat konstateras. Den tyske domaren i förvaltningsrätten, Dieter Dieseroth har påpekat att ingen oberoende rättsinstans har kunnat granska de av underrättelsetjänster framlagda bevisen för bin Ladens skuld.

Sprängdes  World Trade Center 7?

Det finns faktiskt vissa oklarheter med WTC7. Vad få människor vet är att denna byggnad, den tredje stora skyskrapan i New York, kollapsade den 11 september. Cirka sju timmar efter de två tvillingtornen. Inga flygplan flög in där. I denna byggnad brann det på flera våningar – på grund av bråte som flög in i byggnaden när tvillingtornen kollapsade och startade branden.

Kollapsade WTC7 på grund av branden?

Frågan är fortfarande spännande: Räcker dessa bränder för att en byggnad av denna typ skall kollapsa? Vi Känner inte till ett enda höghus av stål av denna storlek – över hela världen – som någonsin har kollapsat på grund av en brand, förutom WTC7 den 11 september 2001. I Madrid till exempel brann ett höghus alla dag 2005, men bara delvis kollapsade. Grundstrukturen förblev intakt. 1991 brann skyskrapan One Meridian Plaza i Philadelphia i 18 timmar. Och kollapsade inte. Men WTC7 kollapsade efter sju timmar.

Människor som tror att USA planerade attackerna påpekar att bland annat Secret Service, CIA och USA: s försvarsdepartement hade sitt huvudkontor i New York i denna byggnad. Förespråkare för teorin om sprängning anser sig ha skäl för sin misstro kring den officiella teorin då  byggnaden kollapsade helt symmetriskt: vertikalt som en kontrollerad rivning med sprängmedel på varje våningsplan. För att byggnaden skall falla symmetriskt in i sina fotspår måste alla stålpelare ha sågats av synkront. Eftersom det inte fanns någon omfattande brand över en hel golvyta kunde byggnaden inte ha kollapsat på grund av branden.

Det finns också en studie från 2017. En professor vid University of Alaska använde datormodeller för att beräkna att WTC 7 och kom fram till att den kunde ha kollapsat på grund av en brand. Denna studie har dock aldrig publicerats och kontrollerats i en tidskrift. Det beställdes av en organisation som heter – Architects  and Engineers for 9/11 truth-en sammanslutning av arkitekter och ingenjörer som inte tror på den officiella versionen av de amerikanska myndigheterna. Denna studie har nu mött kritik: Datormoduleringarna skall inte ha varit relevanta . Det finns andra studier som tyder på motsatsen, t.ex. en från 2007 som beräknade att den speciella konstruktionen av WTC7 själv kunde ha orsakat kollapsen. Enligt detta räcker det med att en enda stödpelare misslyckas.

Varför undersöktes aldrig WTC7 -kollapsen?

Detta är spännande: I den ursprungliga utredningsrapporten, minst över 600 sidor, finns det inte ett enda ord om kollapsen av WTC7. Endast en andra rapport, som också publicerades först 2008, den så kallade NIST-rapporten, behandlar i detalj WTC7. NIST -rapporten med experter från byggnadsexperter, arkitekter etc. antar en kollaps på grund av branden.

Följande detalj är bisarr i samband med WTC7: BBC hade redan rapporterat byggnadens kollaps 20 minuter innan den hände. Ett misstag? Eller visste BBC att byggnaden  skulle falla i förväg?

BBC -bilder av WTC7 -kollapsen ”försvann”

Nyhetschefen för BBC tar dock hela skulden och talar om ett misstag. Enligt en annan källa fick nyhetsbyrån Reuters skulden. Reuters skulle  skulle ha rapporterat det felaktigt och BBC tog över nyheten. Vi har frågat Reuters men har inte fått något  svar.

Faktum är att det vid tiden för kollapsen inte fanns några personer i byggnaden. Inte heller några brandmän som kunde ha släckt branden. En misstänkte att det kan kollapsa. Kanske har BBC helt enkelt förvandlat den förestående kollapsen till en kollaps som redan har hänt i virrvarret. Men det finns märkvärdigheter: Alla band, alla originalinspelningar från 11 september  av BBC i New York, har försvunnit, säger BBC själv. Sändaren har inte banden kvar  , citat:  Vi har  ”trasslat till det”….

Not on swedish televison

The 15 minute long special finnish documentary showed on finnish public service Yle has not been broadcasted on Swedish public service  Televison although the public interest would be huge.

The Friday documentary was broadcasted the third of May 2021 and before that published on the finsish public Service platform Arena/Yle on February the 26    https://areena.yle.fi/1-50653022?utm_campaign=perjantaidokkarit.

The documentary tells the story of the second captain to Estonia Arvo Piht and his disappearance.

A keywitness is  Jüri Lember chairman Of the Estonian Seamen’s Association which claimed that he together with two other people saw the second captain on german television in Rostock : Captain Erich Moik and ship’s doctor Aivar Kaur with whom I was in Rostock clearly identified Captain Avo Piht  from the video clip shown on german television.

Jüri Lember chairman Of the Estonian Seamen’s Association also claims :

”because on the same life raft as Avo Piht

there were other people

whose salvage facts have not been verified

their names were on the list of the saved

the names ended up on the list

just like that

that they were asked

to report

their name and year of birth

Iltalehti   the third biggest daily in Finland announces the broadcasting on finnish TV in an article with the following content    

Iltalehti   05.03.2021 klo 6:09   https://www.iltalehti.fi/tv-ja-leffat/a/e889ae9b-755e-43e2-aa4d-47ca4342dc46

Today on TV: Where is the Estonian captain?   On the list of survivors, but never returned home

The fate of Avo Pihti is discussed in Yle’s new short documentary.

The questioning about  Piht started immediately in 1994, but no definite answers were received. Ava Pihti [the wife] was immediately interviewed fresh in 1994, but no definite answers were received.

The passenger car ferry Estonia sank off Utö in September 1994. The accident killed 852 people.

Yle’s journalist Juha Portaankorva in the Friday documentary asks :  Where is the Estonian captain?. Former Estonian Public Prosecutor Margus Kurm, among others, is considering the matter. In 2005, he chaired a commission to investigate arms smuggling in Estonia.

– The most fascinating story about the sinking of Estonia is related to nine crew members, among whom was Captain Piht. Their names were on the list of survivors, but they never returned home.

Captain Jüri Lember, President of the Estonian Seamen’s Association, tells Portaakorva how colleagues who were with him in Rostock on the day of the accident had identified Pihti from a video clip shown on German television. Lember also recalls that Piht’s name was on the list of the saved, to whom he got his name only after telling it himself.

– The names were asked of the rescued themselves. Everyone had to state their name and year of birth, Lember confirms.

He is convinced that Piht did not die in Estonia.

– I find it quite strange that Avo Piht disappeared after he got to Utö Island and Turku Hospital, Lember wonders in the short documentary.

Margus Kurm, on the other hand, wonders about the role of the Swedish state. He believes it has been constantly trying to hide something.

– The thing to be concealed might well have been the submarine that actually caused the accident.

Kurm believes the Swedish submarine may have brought Estonia to secure the ship’s secret cargo.

– It is quite possible that Estonia and the submarine went side by side and for some reason they collided side by side. As a result of the collision, a hole came into the hull of the ship from which water entered and therefore the ship sank.

Where is the Estonian captain? today on TV1 as part of the Friday talkshow  starting at 21:05 p.m. the   Friday documentary  can already be found in the Arena     https://areena.yle.fi/1-50653022?utm_campaign=perjantaidokkarit

Magasinet Filter på väg mot ett nytt lågvattenmärke?

Vad är egentligen syftet med Filters nya nummer om Estonia?

https://poddtoppen.se/podcast/1500772929/filterpodden

Efter misslyckandet med att presentera alternativa sanningar i Palmemordet har redaktionen tagit nytt mod till sig.

Det finns inget konstigt med Estonia tycks tesen vara.

            -Vad var det du reagerade på?

-Att man visar upp en suddig bild  som påstås vara ett hål utan att presentera något sammanhang egentligt sammanhang.

Magasinet Filter vänder sig uppenbarligen till alla människor som inte sett den aktuella D-play-dokumentären och försöker hjälpa staten att försvara den officiella teorin

Enligt Mattias Göransson på Filter är det alls inte omtvistat hur och varför Estonia sjönk. -Bogvisiret var borta. Det har ett vittne sett

Vidare påstås det i podden  att det hela inte är något mysterium  för redan dagen därpå intervjuades en person som såg att vattnet strömmade in via bogporten. Han såg det på en monitor att bogvisiret var borta.

Det är oklart vilket vittne Mattias  Göransson här pratar om men de TVÅ  vittnen som man vet  såg  händelsen är Hannes Kadak och Henrik Sillaste och  tvärtemot Göransson drar de slutsatsen att vattnet sipprar in genom sidorna inte att rampen står helt öppen och att vattenmängderna på bildäck är stora att de kan orsaka slagsidan. Vittnena  blir tvungna att lämna däcket där de ser på övervakningsmonitorn när båten fått slagsida.  De ser aldrig ett vattenfyllt bildäck som orsakat den redan kraftiga slagsidan.

SSPA-konsortiet som fick uppdraget av  regeringen att  undersöka sjunkförloppet med villkoret  att dykningar inte kunde bli aktuella, rekommenderade ändå dykningar  eftersom det inte gick att utesluta att färjan sjönk på grund av ett hål nedanför vattenlinjen. För att kunna simulera ett sjunkförlopp hade utredarna varit tvungna att antaga saker som de inte hade bevis kring, bl.a. fönstrens hållfasthet. Därför rekommenderades dykningar för att ta upp tre fönster och för att dokumentära om det fanns okända hål på Estonia som annars kunde förklara det snabba sjunkförloppet som utredningen hade problem med eftersom de fick göra antaganden de inte hade bevis för. Dykningar behövdes för att   bortom rimligt tvivel kunna fastställa att deras tes var riktig. I Filters värld vet vi tydligen hur Estonia sjönk och det är lätt att det bildas ”konspirationsteorier” kring stora händelser för att man inte kan acceptera slumpen eller nåt?

Man undrar om man verkligen hör det man  hör här i Filters podd . Det nya Filternummret verkar bli ett mästerstycke i faktaresistents, wihewashing och fejk news. Håll ögonen öppna!

Att man nu hittat ett så pass stort hål på fartyget vid vattenlinjen är ju det fynd som hela världen och de flesta av landets journalister deklarerat att de vill ha en undersökning kring. Så vad slags värld låtsas Filter att de lever i? Vad är syftet?

Är skololorna corona hotspots?

I en artikel i tyska public servicesändaren SWR- Südwestrundfunk gås frågan om skolornas roll i smittspridningen igenom. https://www.swr.de/wissen/corona-pandemie-schulen-als-hotspots-100.html

Oupptäckta infektioner hos barn

Det faktum att barn uppvisar symtom i lägre grad än vuxna  på Covid-19, men uppenbarligen  har samma virusmängder i halsen som vuxna, är resultatet av en laboratorieutvärdering av Charité. Men relativt få barn var också representerade i denna studie. [Barn är överhuvudtaget i liten grad omfattade av systematiska studier]

Barn är lika smittsamma som resten av befolkningen visar studier

En ny studie från Bayern stöder tesen  att barn är lika smittsamma som resten av befolkningen. Forskare vid Helmholtz-centret i München har  undersökt blodproverna hos nästan 12 000 barn och ungdomar i Bayern för Corona-antikroppar och kunde upptäcka cirka fem gånger så många infektioner som officiellt rapporterats.

Antikroppsstudien vid Ludwig Maximilians University i München, som testade personer över 14 år, kom till en liknande slutsats. Det fanns ingen märkbar skillnad i åldersgrupper.

Barn uppvisar sällan symtom

Barn som är smittade med coronaviruset har vanligtvis små eller inga symtom.

Barn smittar främst sina kamrater

Ytterligare resultat från internationella observationsstudier visar att infekterade barn överför viruset främst till sina kamrater. Vuxna å andra sidan var tydligen mycket mindre benägna att smittas av barn. Och infektioner transporteras ofta till skolor och daghem av vuxna, dvs. föräldrar eller lärare.

Skolor kan medverka till stor spridning av covid

Men oavsett hur infektioner kommer in i skolorna varnar författarna till den brittiska metastudien att Sars-CoV-2 kan spridas ”robust” i skolor med endast begränsade skyddsåtgärder. Detta gäller framför allt gymnasieskolor.

I grundskolorna är denna risk lägre på grund av den troligen lägre mottagligheten för barn under tio år för Sars-CoV-2.

Skolorna  påverkas av  infektionsgraden i befolkningen och påverkar infektionsgraden i befolkningen

Forskarna förespråkar effektiva skyddsåtgärder utöver ventilation, som att bära masker och hålla avstånd, till exempel genom små klasstorlekar. För öppna skolor måste den allmänna infektionsgraden i befolkningen också beaktas, enligt forskarna. Om vi tappar kontrollen kan skolorna inte vara öppna heller.

Gab Carl Bildt je die Erklärung was mit Avo Piht geschah?

dav

In der estnischen Tageszeitung Öhtuleht vom 9. Dezember 2004 können wir eine Geschichte lesen, wo die Frau des vermissten zweiten Kapitäns in Estland einen Brief an Carl Bildt mit Fragen darüber hinterlässt, was mit ihrem Ehemann und anderen Besatzungsmitgliedern auf Estonia geschehen ist. Sirje Pihts Frau des zweiten Kapitäns in Estland, Aarvo Piht, stellt Bildt Fragen, weil sie über offizielle schwedische Kanäle darüber informiert wurde, dass ihr Ehemann Avo Piht in der Nacht des 28. September mit dem Rettungshubschrauber Q97 aufgenommen und bei guter Gesundheit nach Utö fuhr und  bei 4.47 und dann mit dem Rettungshubschrauber Y69 nach Mariehamn gebracht wurde. Der Brief wurde als Einladung an Bildt geschrieben, zu handeln, bevor Sirje Piht und Verwandte die Weltmeinung auf die Angelegenheit aufmerksam machen würden.

Sirje Piht übergab den Brief am 13. Oktober 2004 persönlich an Carl Bildt. https://www.ohtuleht.ee/166716/sirje-piht-teab-estonial-kaduma-jaanud-abikaasa-paasemisteed

Ich, unsere Verwandten, Freunde und Bekannten, haben mit tiefem Erstaunen das Verschwinden von Avo Pihti und den anderen sechs estnischen Gefährten heute in demokratischen Ländern beobachtet. Wir sind überrascht über die ”offizielle” (aber nicht legitime) Position der estnischen Katastrophenuntersuchung, die die Flucht der oben genannten Personen ignoriert, die Augen vor Fakten und Zeugnissen verschließt und so die Ehre und Würde ihrer Länder schützt. ” liest in einem bedrohlichen Ton: Teilnahme und Unterstützung beim Abbau dieses Gordon-Knotens, bevor wir die Weltöffentlichkeit wegen Entführung einer Reihe von Personen ansprechen. ”

Im Svenska Yle 27 [swedischen public service Nachrichtersender]  oktober https://svenska.yle.fi/artikel/2019/09/27/trycket-for-att-fa-i-gang-en-ny-estonia-undersokning-okar-i-estland-forst -jetzt

Wird erzählt von mehr Menschen, dass sie Avo Piht sogar lebend gesehen haben.

– Ich wollte arbeiten und Tiina Müür nach Deutschland gehen. Aus irgendeinem Grund wurden unsere Pflichten geändert und jetzt ist sie weg, sagt Martinson.

Der Name von Tiina Müür stand auf der ersten Liste der Überlebenden. Es gab auch den Namen von Kapitän Avo Piht, aber beide wurden später auf die Liste der Toten verschoben.

Martinson war eine Bekannte der  Familie Piht, der Piht kannte und sich bereits durch ihn auf Nachrichtenfotos aus Utö im Hotelzimmer in Rostock gekannt hatte.

Piht und Müür gehören damit zu den berüchtigten Passagieren, die überlebt haben und dann spurlos verschwunden sind.

dav

Yle und SVT  haben gefilmt, als Überlebende aus Estland an Land kamen und registriert wurden. Videomaterial wurde mit Nachrichtenagenturen auf der ganzen Welt verteilt. Fünf Überlebende haben gesagt, sie hätten Captain Avo Piht gesehen, und sein Name stand eine Weile auf der Liste der Überlebenden. Bild: Yle

– Ich weiß was ich gesehen habe. Die Bilder befinden sich auch im Archiv und ich bin mir absolut sicher, dass nicht nur jemand wie er aussah. Sie können sagen, was sie wollen.

Im Laufe der Jahre sind genügend Informationen über den Untergang vor 25 Jahren aufgetaucht, die den offiziellen Absturzbericht in Frage stellen könnten.

Zumindest genug, um eine neue Unfalluntersuchung zu rechtfertigen, so ein wachsender Anteil von Estern.

”Bis jetzt habe ich geschwiegen”

– Die Wahrheit wird irgendwann auftauchen, sagt Martinson. Jetzt haben immer mehr von uns offen darüber gesprochen, was wir gesehen haben. Ich war all die Jahre ruhig, aber jetzt möchte ich es dir sagen.

Martinson sagt, dass Estland 1994 nur ein ”Durcheinander” war, in dem die meisten Menschen auf sowjetische Weise es vorzogen, ihre Gedanken für sich zu behalten.

– Die meisten Menschen, die in Estland arbeiteten, waren jünger als ich, nur etwa zwanzig Jahre alt oder etwas älter. Sie hatten das Leben vor sich und in Estland streckten sie damals nicht so leicht das Kinn heraus.

Im Jahr 2004 gab das schwedische Fernsehen bekannt, dass die schwedische Verteidigung Estland für den Transport geheimer Ausrüstung benutzte, was beweist, dass der ursprüngliche Unfallbericht nicht die ganze Wahrheit sagt.

– Die Wahrheit ist dort unten in der Fähre, sagt Martinson. Dorthin sollten wir gehen. Der Friede des Grabes ist für uns Überlebende und Verwandte der Opfer nicht wichtig. Wir wollen wissen, was passiert ist.

Wenn Estland, Schweden und Finnland sagen, dass es um Kosten geht, müssen sie sich keine Sorgen machen, gibt es private Finanziers, die gerne zur Fähre abtauchen.

Internationale Medien berichteten zunächst, dass Avo Piht überlebt habe

Die New York Times von 1994 berichtet, dass Avo Piht überlebt hat: https://www.nytimes.com/1994/10/01/world/investigators-cite-bow-door-in-estonian-ferry-s-sinking.html

Among the survivors was one of the ferry’s two captains, Aavo Piht, an Estonian. The authorities said that after some confusion regarding his whereabouts, he had been found in Finland and that he had spoken to investigators. They said they had no information about what Mr. Piht had told the investigators.

Mr. Piht was not in command during the voyage but is believed to have been on the bridge. The other captain, Arvo Andresson, who is also Estonian, is believed to have gone down with the ship.

Und im Independent am 2. Oktober können wir lesen, dass man sogar erwartet, von Avo Piht zu hören, warum Estland untergegangen ist. Wie hat Carl Bildt jemals auf den Brief von Arvo Pihts Frau reagiert? Und was ist die Erklärung für Verwandte, die den schwedischen Staat beschuldigen, ihre Verwandten entführt zu haben? Wo sind die Missverständnisse? 2019 bei Svenska Yle wird dies als ungelöstes Rätsel dargestellt. Hier ist der Originaltext von Independent vom 2. Oktober 1994: https://www.independent.co.uk/news/world/vanishing-captain-holds-key-to-riddle-of-disaster-1440250.html

”Experts have now pinpointed the wreck of the Estonia, lying in waters some 80 metres (40 fathoms) deep off the coast of Finland. Still unsolved, though, is the riddle of the ‘phantom captain’. What happened to Avo Piht?

Does he lie at the bottom of the Baltic Sea, the dark but honourable fate colleagues in Tallinn insist is most likely, or has he become a Baltic Lord Jim, somehow saved from the sinking ship and now on the run from authorities and his own conscience? Convinced that Mr Piht is alive are his wife, Sirye, son Egon and close friends, now gathered at the family flat in the suburbs of Tallinn to await what they consider an imminent phonecall. ‘We think, we know he is still living,’ said Elve Vailmar. ‘This is not the first time he has gone away for a long time. We are used to it. All we can do is wait.’ She said television pictures had clearly shown his face.

The sombre face and exemplary record belong to Avo Piht, 39 years old, 19 years at sea and, just possibly, the one man still alive who could tell exactly what happened soon after midnight on Tuesday night aboard the Estonia.”

Did swedish prime minister, Carl Bildt ever reply to what happened to the second captain on Estonia?

dav

In the Estonian daily newspaper Öhtuleht 9 December 2004, we can read a story about when the wife of the missing second captain in Estonia leaves a letter to Carl Bildt with questions about what has happened to her husband and other crew members in Estonia. Sirje Piht’s wife of the second captain in Estonia, Aarvo Piht asks questions to Bildt due to the fact that she was informed through official Swedish channels that her husband, Avo Piht was taken on the rescue helicopter Q97 on the night of 28 September and transported in good health to Utö and at 4.47 and then taken to Mariehamn by rescue helicopter Y69. The letter was written as an invitation to Bildt to act before Sirje Piht and relatives would bring the matter to the attention of world opinion.

Sirje Piht personally handed over the letter to Carl Bildt on October 13, 2004 https://www.ohtuleht.ee/166716/sirje-piht-teab-estonial-kaduma-jaanud-abikaasa-paasemisteed

”I, our relatives, friends and acquaintances have watched with deep astonishment the disappearance of Avo Pihti and the other six Estonian companions today, in democratic countries. We are surprised by the ”official” (but not legitimate) position of the Estonian disaster investigation, which ignores the escape of the above-mentioned persons, closing its eyes to facts and testimonies, thus protecting the honor and dignity of its countries, ” reads in a threatening tone: participation and assistance in dismantling this Gordon knot before we raise the issue with the world public on charges of kidnapping a number of individuals. ”

At finnish swedish speaking public service broadcaster,  Svenska Yle 27 oktober https://svenska.yle.fi/artikel/2019/09/27/trycket-for-att-fa-i-gang-en-ny-estonia-undersokning-okar-i-estland-forst -now

we hear more people saying that they even saw Avo Piht alive:

– It was my intention that I would work and that Tiina Müür would go to Germany. For some reason, our duties were changed and now she is gone, says Martinson.

Tiina Müür’s name was on the first lists of survivors. There was also Captain Avo Piht’s name, but both were later moved to the list of dead.

Martinson was family acquainted with Piht and already felt in the hotel room in Rostock through him on news photos from Utö.

Piht and Müür are thus among the infamous passengers who are said to have survived and then disappeared without a trace.

Yle [finnish public service TV ]and SVT [ swedish public service TV ] filmed when survivors from Estonia came ashore and were registered. Video footage was distributed with news agencies around the world. Five survivors have said they saw Captain Avo Piht, and his name was on the survivor lists for a while. Image: Yle

dav

– I know what I saw. The pictures are also in the archives and I am absolutely sure that it is not just someone who looked like him. They can say what they want.

Over the years, enough information about the sinking 25 years ago has emerged that could call into question the official crash report.

At least enough to justify a new accident investigation, according to a growing proportion of esters.

”Until now I have been silent”

– The truth will eventually begin to emerge, says Martinson. Now more and more of us have started talking openly about what we saw. I’ve been quiet all these years, but now I want to tell you.

Martinson says that Estonia in 1994 was just a ”mess” where most people in a Soviet way preferred to keep their thoughts to themselves.

– Most people who worked in Estonia were younger than me, only about twenty years old or a little more. They had life ahead of them and in Estonia at that time they did not stick out their chin so easily.

In 2004, Swedish Television revealed that the Swedish defense used Estonia for the transport of secret equipment, which proves that the original accident report does not tell the whole truth.

– The truth is down there in the ferry, says Martinson. That’s where we should go. Peace of grave is not important to us survivors and relatives of the victims. We want to know what happened.

If Estonia, Sweden and Finland say that it is about costs, they do not have to worry, he adds, there are private financiers who are happy to dive down to the ferry.

Initially, international media reported that Avo Piht had survived

The 1994 New York Times reports that Avo Piht survived: https: //www.nytimes.com/1994/10/01/world/investigators-cite-bow-door-in-estonian-ferry-s-sinking.html that Avo Piht survived

Among the survivors was one of the ferry’s two captains, Aavo Piht, an Estonian. The authorities said that after some confusion regarding his whereabouts, he had been found in Finland and that he had spoken to investigators. They said they had no information about what Mr. Piht had told the investigators.

Mr. Piht was not in command during the voyage but is believed to have been on the bridge. The other captain, Arvo Andresson, who is also Estonian, is believed to have gone down with the ship.

And in the Independent on the second of October, we can read that one even expects to hear from Avo Piht about why Estonia went under. How did Carl Bildt ever respond to the letter from Arvo Piht’s wife? And what is the explanation for relatives accusing the Swedish state of having abducted their relatives. Where are the misunderstandings? 2019 at Svenska Yle, this is presented as an unsolved mystery. Here is the original text from independent from October 2, 1994: https://www.independent.co.uk/news/world/vanishing-captain-holds-key-to-riddle-of-disaster-1440250.html

Experts have now pinpointed the wreck of the Estonia, lying in waters some 80 meters (40 fathoms) deep off the coast of Finland. Still unsolved, though, is the riddle of the ‘phantom captain’. What happened to Avo Piht?

Does he lie at the bottom of the Baltic Sea, the dark but honorable fate colleagues in Tallinn insist is most likely, or has he become a Baltic Lord Jim, somehow saved from the sinking ship and now on the run from authorities and his own conscience ? Convinced that Mr Piht is alive are his wife, Sirye, son Egon and close friends, now gathered at the family flat in the suburbs of Tallinn to await what they consider an imminent phonecall. ‘We think, we know he is still living,’ said Elve Vailmar. ‘This is not the first time he has gone away for a long time. We are used to it. All we can do is wait. ’She said television pictures had clearly shown his face.

The sombre face and exemplary record belong to Avo Piht, 39 years old, 19 years at sea and, just possibly, the one man still alive who could tell exactly what happened soon after midnight on Tuesday night aboard the Estonia. ”

Svarade någonsin Carl Bildt på brevet från frun till den försvunne andrekaptenen på Estonia?

I den estniska dagstidningen Öhtuleht 9 december 2004 kan vi ta del av en historia om när frun till den försvunne andrekaptenen på Estonia lämnar ett brev till Carl Bildt med frågor om vad som har hänt hennes man och andra besättningsmän på Estonia. Sirje Piht frun till andre kaptenen på Estonia, Aarvo Piht ställer frågor till Bildt med anledning av att hon genom officiella svenska kanaler fått veta att hennes make , Avo Piht togs med på  räddningshelikoptern Q97 natten den 28 september och transporterades vid gott hälsotillstånd till Utö och  klockan 4.47 och sedan togs till Mariehamn med räddningshelikopter Y69. Brevet skrevs som en uppmaning till Bildt att agera innan Sirje Piht och anhöriga skulle föra saken till kännedom för världsopinionen.

Sirje Piht lämnade personligen över brevet till Carl Bildt den 13 oktober 2004 https://www.ohtuleht.ee/166716/sirje-piht-teab-estonial-kaduma-jaanud-abikaasa-paasemisteed

”I, our relatives, friends and acquaintances have watched with deep astonishment the disappearance of Avo Pihti and the other six Estonian companions today, in democratic countries. We are surprised by the ”official” (but not legitimate) position of the Estonian disaster investigation, which ignores the escape of the above-mentioned persons, closing its eyes to facts and testimonies, thus protecting the honor and dignity of its countries, ”reads in a threatening tone: participation and assistance in dismantling this Gordon knot before we raise the issue with the world public on charges of kidnapping a number individuals. ”

S

På Svenska Yle 27 oktober  https://svenska.yle.fi/artikel/2019/09/27/trycket-for-att-fa-i-gang-en-ny-estonia-undersokning-okar-i-estland-forst-nu

berättar fler personer om att de till och med sett Avo Piht levande

– Det var meningen att jag skulle jobba och att Tiina Müür skulle åka till Tyskland. Av någon anledning byttes våra arbetsuppgifter och nu är hon försvunnen, säger Martinson.

Tiina Müürs namn fanns på de första listorna på överlevanden. Där fanns också kapten Avo Pihts namn, men båda flyttades senare till listan på omkomna.

Martinson var familjebekant med Piht och kände redan på hotellrummet i Rostock igenom honom på nyhetsbilder från Utö.

Piht och Müür hör alltså till de ökända passagerare som sägs ha överlevt för att sedan ha försvunnit spårlöst.

dav

Yle och SVT filmade när överlevande från Estonia kom i land och registrerades. Videomaterial spreds med nyhetsbyråerna runt om i världen. Fem överlevanden har sagt att de såg kapten Avo Piht, och hans namn fanns en stund på listorna över överlevande. Bild: Yle

– Jag vet vad jag såg. Bilderna finns dessutom i arkiven och jag är helt säker på att det inte bara är någon som liknade honom. De får säga vad de vill.

Under årens lopp har tillräckligt mycket information om förlisningen för 25 år sedan kommit fram som kunde ifrågasätta den officiella haverirapporten.

Åtminstone tillräckligt mycket för att berättiga en ny olycksundersökning, enligt en växande andel av ester.

”Ända tills nu har jag varit tyst”

– Sanningen börjar så småningom komma fram, säger Martinson. Nu har allt fler av oss börjat tala öppet om vad vi såg. Jag har varit tyst i alla år, men nu vill jag berätta.

Martinson säger att Estland år 1994 bara var ett ”virrvarr” där de flesta på sovjetisk manér helst höll sina funderingar för sig själva.

– De flesta som jobbade på Estonia var yngre än jag, bara ungefär tjugo år gamla eller lite mer. De hade livet framför sig och i Estland på den tiden stack man inte ut hakan så lätt.

År 2004 avslöjade Sveriges Television att det svenska försvaret använde Estonia för transporter av hemlig utrustning, vilket bevisar att den ursprungliga haverirapporten inte berättar hela sanningen.

– Sanningen finns där nere i färjan, säger Martinson. Det är dit vi borde fara. Gravfriden är inte viktig för oss överlevande och anhöriga till offren. Vi vill veta vad som hände.

Om Estland, Sverige och Finland säger att det handlar om kostnader behöver de inte oroa sig, tillägger han, det finns privata finansiärer som gärna dyker ner till färjan.

Initialt meddelade internationella medier att Avo Piht hade överlevt

I New York Times 1994  berättas det att Avo Piht överlevde :https://www.nytimes.com/1994/10/01/world/investigators-cite-bow-door-in-estonian-ferry-s-sinking.html  berättas det att Avo Piht överlevde

Among the survivors was one of the ferry’s two captains, Aavo Piht, an Estonian. The authorities said that after some confusion regarding his whereabouts, he had been found in Finland and that he had spoken to investigators. They said they had no information about what Mr. Piht had told the investigators.

Mr. Piht was not in command during the voyage but is believed to have been on the bridge. The other captain, Arvo Andresson, who is also Estonian, is believed to have gone down with the ship.

Och i Independent den andra oktober kan vi läsa att man till och med väntar att få höra av Avo Piht om varför Estonia gick under. Så svarade Carl Bildt någonsin på brevet från Arvo Pihts fru? Och vad är förklaringen på att anhöriga anklagar den svenska staten för att ha bortfört deras anhöriga. Vari ligger missförstånden? 2019 på Svenska Yle framställs detta som en olöst gåta. Här är originaltexten från independent från andra oktober 1994: https://www.independent.co.uk/news/world/vanishing-captain-holds-key-to-riddle-of-disaster-1440250.html

”Experts have now pinpointed the wreck of the Estonia, lying in waters some 80 metres (40 fathoms) deep off the coast of Finland. Still unsolved, though, is the riddle of the ‘phantom captain’. What happened to Avo Piht?

Does he lie at the bottom of the Baltic Sea, the dark but honourable fate colleagues in Tallinn insist is most likely, or has he become a Baltic Lord Jim, somehow saved from the sinking ship and now on the run from authorities and his own conscience? Convinced that Mr Piht is alive are his wife, Sirye, son Egon and close friends, now gathered at the family flat in the suburbs of Tallinn to await what they consider an imminent phonecall. ‘We think, we know he is still living,’ said Elve Vailmar. ‘This is not the first time he has gone away for a long time. We are used to it. All we can do is wait.’ She said television pictures had clearly shown his face.

The sombre face and exemplary record belong to Avo Piht, 39 years old, 19 years at sea and, just possibly, the one man still alive who could tell exactly what happened soon after midnight on Tuesday night aboard the Estonia.”

Länk

Estonia- Nationens intresse

Efter att retrogradera följt och tidigare rapporterat om den uppmärksammade D-play-dokumentären- Estonia fyndet som ändrar allt- och sajten denna gång publicerat en engelsk och en tysk version av vår artikel har retrogradera fortsatt att följa debatten om Estonia nationellt och internationellt och har nu redaktionen läst kapitlet Estonia i Lars Borgnäs bok Nationens intresse 2011, Norsteds, s. 97–186.

Varför är det nu funna hålet på passagerarfärjans styrbordssida så besvärande för svenska myndigheter att det som det påstås i titeln på D-play dokumentären är ett fynd ”som ändrar allt” ? Vad är det som regeringen och myndigheterna kan tänkas dölja i och med att regeringen inte genast och skyndsammast förklarar det för självklart att vi nu skall tillsätta en ny utredning så vi verkligen får klarhet i hur och varför Estonia sjönk? Vad orsakade att 757 människor drogs ned i djupet för alltid medan endast 95 kunde återfinnas och begravas och blott 137 personer kunde räddas?

Den officiella versionen från svenskt regerings- och myndighetshåll är att vi redan har svaret på varför Estonia sjönk. Bogporten föll av, drog med sig rampen som den var fäst vid och in på det alldeles öppna bildäck strömmade vatten som av någon anledning också kunde leta sig ned på nedre däck så att luften där trängdes undan så att Estonia inte lade sig upp och ned vid sjunkförloppet och flöt upp och ned som färjan Jan Heweliusz i södra Östersjön året innan. Det tog en dryg vecka innan den sjönk till botten. Hur kunde Estonia bete sig så annorlunda?

Vad vet Carl Bildt om sjösäkerhet?

På eftermiddagen den 28 september sade Bildt och hans finska kollega Esko Aho till medierna att det ”var uppenbart att bogvisiret hade gått upp och förorsakat olyckan” Bildt ringde sedan ansvariga statsråd och kommunikationsminister, Mats Odell och sa samma sak. Bildt meddelade Estlines VD Hans Laidwa att olyckan måste ha skett på grund  av konstruktionsfel. Redan 29 september tillsatte Bildt med sina kollegor från Finland och Estland en internationell haverikommission som fick namnet Joint Accident Investigation Commission- JAIC med bl.a. den estniske transportministern och Olof Forsberg från Statens haverikommission. Efter arton dagar kunde de lämna en preliminär rapport som hävdade att ett felande bogvisir hade orsakat färjans förlisning genom att slå upp färjans ramp och öppna bildäcket för inströmmande vågor.

Vad är felet med denna hypotes?

Från fartygets kommandobrygga fanns ingen övervakning av bogport eller visir så därifrån kunde ingen bevittna att bogporten öppnats. Däremot så har de enda besättningsmän som hade uppsikt av bogporten sett på en monitor att när fartyget redan fått kraftig slagsida var bildäck inte vattenfyllt och bogporten var bara marginellt öppen. Vatten sipprade in lite i springor från öppningen. Därav kan man sluta sig till att fartygets slagsida inte berodde på ett vattenfyllt bildäck. Eftersom dessa iakttagelser stred mot JAIC:s beskrivna haveriförlopp antog man helt enkelt att besättningsmännen sett fel.

När dykare senare filmade Estonia nere på botten så visade sig bogporten vara i det närmaste stängd med bara en liten glipa. Detta menade JAIC berodde på att den måste ha gått igen när fartyget sjönk.

JAIC:s rapport kom när den lades fram att strida mot besättningsmäns vittnesmål om att bogporten inte var öppen och att det inte fanns några mängder vatten på bildäck vid aktuell tidpunkt som kunde förklara slagsidan. Den stred också mot vittnesuppgifter om att de kraftiga smällar som skakade fartyget och genast därpå började ge fartyget slagsida skedde långt före den i den officiella rapporten påstådda tidpunkten för slagsidan. Det hävdade officiella  sjunkförloppet kunde inte förklara att vatten letade sig ned på nedre däcken från bildäck vilket var en nödvändighet för att färjan skulle kunna sjunka då annars luften på dessa däck gjort att lyftkraften från dessa luftfyllda däck fått färjan att slå runt och flyta upp och ner. Ett sjunkförlopp på mindre än en timme vore utan vatten på nedre däck omöjligt . Hur vattnet kom ned kunde inte utredningen förklara. Man fann detta inte intressant eftersom man redan visste vad som hade hänt. Bogporten hade ju ramlat av som Carl Bildt redan deklarerat dagen efter katastrofen.

-För utredningen har det inte så stor betydelse hur vattnet exakt kom ner…Vi vet med full säkerhet vad som hände vid olyckan. Sanningen om det står i vår rapport. Den är kristallklar och det är alldeles kristallklart vad som hände, så långt den finske experten Tuomo Karpinnen i JAIC-kommissionen, enligt Borgnäs

Borgnäs menar att Karpinnen och JAIC borde ha undersökt fartygets skrov efter hål som kunde förklara hur vattnet kunde strömma in på nedre däck så fort. Karpinnen menar att detta var onödigt då JAIC lyckas simulera fram sjunkförloppet i datorer utan att kunna förklara hur vattnet trängde ned på nedre däck. Detta var inte nödvändigt då man aldrig får hela pusslet hundraprocentigt var argumenteringen från Karpinnen. Även om ett hål i aktern eller på styrbordssidan skulle kunna förklara hur vattnet kom in på nedre däck var dykningar för att undersöka fartygets skrov onödiga enligt den officiella utredningen.

Förslaget med övertäckning med betong

Den 28 september dagen efter olyckan sade Bildt att han ansåg att stora ansträngningar skulle göras för att bärga de döda som möjligt. Enligt Borgnäs får Bildt rådet av Emil Svensson- chef för marinens analyscentral Mana under 80-talets ubåtsjakter [ Se retrogradera Det hemliga ubåtskriget mot den socialdemokratiska regeringen https://retrogradera.com/2017/02/24/det-hemliga-ubatskriget-mot-den-socialdemokratiska-utrikespolitiken/ ]  som var Bildts säkerhetspolitiske rådgivare 1994 -att inte bärga fartyget. Ändå hade samma svenska regering satt tryck på de polska myndigheterna att bärga passagerarfärjan Jan Heweliusz som sjönk i januari 1993 utanför Rügen med sju omkomna svenska passagerare men med Estonia kom vi att se att regeringen snart skulle slå in på ett annat spår. Denna polska färja låg på 30 meters djup medan Estonia ligger på det grundaste stället på 74 meters djup. Det betyder, skriver Borgnäs att om Estonia som är av den dubbla längden mot djupet 74 meter skulle resas rakt upp från botten skulle hälften av färjan stick upp i luften över vattenlinjen. Djupet av 74 meter är en enkel sak för dykare att operera på så tekniska problem med att bärga avlidna eller att lyfta fartyget har aldrig varit något problem. Ändå kom båda projekten att överges.

Den 29 september tillträder Ingvar Carlsson som statsminister och det första han gör är att inte bara kräva att bärga kropparna utan föreslår även att lyfta hela fartyget.

Men den 15 december 1994 kommer ett beslut som går tvärs emot alla tidigare löften om bärgningar av både kroppar och fartyg. Estonia skall nu betraktas som en gravplats-förses med gravfrid och man planerar att täcka över kropparna med sand grus och betong och en internationell konvention om dykförbud skall inrättas. Kostnaderna för övertäckningen beräknades till en halv miljard.

Det etiska rådet

Det etiska rådet som Ingvar Carlsson tillsatte  i oktober var det organ som regeringen sedan hänvisade till hade haft avgörandet för beslutet om övertäckningen. Det bestod av nio personer med statsrådet, Sten Andersson, journalisten Yrsa Stenius och domprosten, Caroline Krook och barnläkaren, Lars H. Gustafsson.  Sjöfartsverkets Johan Fransson hade dock påverkat rådet med information om att när fartyget skulle vändas skulle det agera som en ”köttkvarn” och kroppar skulle massakreras. Kropparna skulle vidare vara i dåligt skick av att ha legat länge i vattnet och riskerna med traumatiserade dykare skulle vara överhängande. Caroline Krook säger idag i kommentarer till det nya fyndet av hålet på Estonia att ”Tänk om vi fördes bakom ljuset -att det var saker vi inte skulle få veta.”

Tidiga rykten

På förmiddagen den 28 september fick Säpos jour, TT och Sveriges Radio meddelanden om att fartyget sänkts i ett sabotage.

En vecka efter förlisningen hävdade de Grönas i Estland, Jüri Liim som var observatör vid den ryska flottbasen  Paldiski att han blivit uppringd av en högt placerad person i estniska tullverket som menade att fartyget hade haft en last av grundämnet osmium. Liim menade att ryska ubåtar varit inblandade i olyckan och att även svenska ubåtar befunnit sig på platsen. Veckorna efter katastrofen kom uppgifter om att området vid båten varit avspärrat och att två militärtransporter tagits ombord. Och ett vittne sade sig ha sett två lastbilar tas ombord då han kom sent till färjan. Färjan var 15 minuter sen vid avgång och militärtransporterna skall ha tagits ombord som sista fordon.

Estlands president Lennart Meri gav landets Säpo-chef, Jüri Pihl i uppdrag den  28 okt att i detalj beskriva alla fordons registreringsnummer och uppgivna last. Han ville veta om det funnits någon ej tullregisread last ombord. Behandla detta konfidentiellt var uppdraget. Lars Borgnäs har tagit del av brevet.

Den estniske Säpo-chefen Pihl rapporterade om en last av kobolt men att han ännu inte hittat bevis för smuggling. Han skulle återkomma om detta om han fick reda mer om detta. För presidenten var frågan om smuggling på Estonia en sak om  Estlands rykte och en kommande PR-förlust för den nybildade lilla självständiga nationen.

Jutta Rabes expedition- 2000

Der Spiegel-journalisten Jutta Rabe gjorde en expedition till Estonia tillsammans med amerikanen Gregg Bremis som tillhandahöll fartyget. Resultaten av Rabes expedition var att man ansåg ansåg att dykarna hittat både ett hål och att de bortskurna delarna vid hålet som senare analyserades i tyska laboratorium visade på spår av sprängning. Detta motsades dock av det i Tyskland mest renommerade labbet som vars experter ansåg att slutsatsen var för osäker. Rabe sade sig också ha hittat spår på havsbotten av hjulfordon. Rabes idé med expeditionen var  att tvinga fram en ny utredning, vilket misslyckades.

Avslöjandet från den svenska tullintendenten Lennart Henriksson

Efter att Lennart Henriksson som jobbat i tullverket i 38 år sett ett av Lars Borgnäs reportage på TV kontaktar han Borgnäs. Han har något att berätta.

Historien är känd från senare Uppdrag gransknings reportage där Henriksson framträder för kamera med sin historia: Att han några veckor före Estonias förlisning kallats upp på kontoret av sina överordnade, den närmaste chefen Stig Sandelin och Inge Lindunge, chef för tullregionen öster. På kontoret förklarar cheferna för Henriksson att det kommer en bil på  Estonia som inte skall deklareras  på den svenska sidan  vid ankomsten.  Han frågar varför och får svaret att ordern kommer från högsta ort. Henriksson ironiserar över detta och frågar om ordern är från kungen men får bara svaret att det är från högsta ort. Henriksson kan när transporten kommer den 14 september inte hålla sig från att ändå personligen se efter vad bilen innehåller och ber föraren öppna lådorna i baksätet. Där ser Henriksson utrustning som ser ut som militär elektronik. Han tar även registreringsnumret och finner att bilen är registrerad på ett företag som heter Ericsson Access Ab ett underbolag till Ericsson. Föraren har till Henriksson uppgivit att han hette Frank Larsson. Någon vid det namnet har bolaget aldrig haft anställd får Lars Borgnäs förklarat vid kontakt på telefon med bolagets chef. Och Borgnäs försök att vid samtal med överordnade på Tullverket få fram fler uppgifter om transporten blir också fruktlösa. Så även kontakterna med ÖB, Owe Wiktorin. Det visar sig med tiden att det funnits ett hemligt avtal mellan Tullverket och försvaret om transporter av materiell sedan 1992 men några detaljer kring vad avtalet går ut på går inte heller att få fram.  En vecka före Estonias förlisning sker ytterligare en transport, denna gång i en pick up-bil. Henriksson tittar på nytt i lasten och ser återigen vad han anser vara elektronisk utrustning av militärt slag. ÖB Wiktorin säger dock till Borgnäs att han inte känner till några transporter av dignitet som gått mellan Estland och Sverige. Borgnäs frågar om KSI kan ha haft sådana operationer utan att Wiktorin känner till dem? Wiktorin svarar då att det får han ta med den vid aktuell tidpunkt ansvarige ÖB.

Hirschfeldts utredning

Uppgifterna om militära transporter på Estonia slår dock ned som en bomb i det officiella Sverige då alla påståenden i denna riktning i över  tio års tid förnekats av myndigheterna som lösa spekulationer och konspirationsteorier och Göran Person och Mona Sahlin uttalar sig båda i nyhetsmedierna om hur allvarligt de ser på de nya uppgifterna och beordrar att tillsätta en utredning för att ta reda på mer om  dessa påstådda transporter på Estonia .

Johan Hirschfeldt som får uppdraget har dock när uppdraget är klart magra uppgifter att presentera. Han har fått bekräftat att militären transporterade material vid två tillfällen före olyckan den 14 och 20 september men utöver det har ”utredningen inte funnit några uppgifter om att Estonia skulle ha haft militärt material som den svenska militären ansvarade för vid olycksnatten. Bakgrundsmaterialet för utredningen har Hirschfeldt också bränt upp med motiveringen att han tolkat uppdraget att så skulle ske.

Hur har den svenska militären svarat på estniska förfrågan om de militära transporterna?

Estland tillsatte mot bakgrund av dessa uppefter om vapensmuggling på Estonia två utredningar, dels en på regeringsnivå som leddes av åklagarna Magnus Krum [denne som nyligen i medierna anser att en svensk ubåt sänkt Estonia] Han fick aldrig några svar från den svenska sidan och undersökte då istället själva sjunkförloppet.

Den parlamentariska utredningen fick tala med chefen för Must Erik Rossander som påstod för esterna att transporterna skedde på esternas inrådan och att Sverige skickat en rapport om analysen av elektroniken tillbaka till Estland då estländarna själva inte hade kompetensen att analysera materialet. Enligt Rossander hade FRA som analyserat lasterna ansett det mesta som kom som ointressant men vissa delar som ”of great interest” Den parlamentariska kommissionen försökte hitta personer på den estniska sidan i säkerhetstjänsten som kunde bekräfta vad Rossander påstått men varken rapporten eller personer i den estniska säkerhetstjänsten kunde konfirmera Must-chefens berättelse.

På vems uppdrag kan transporterna ha skett och vad kan lasten ha bestått av?

Vi kan se att estländarna själva inte fått fram några uppgifter om att landets säkerhetstjänst var inblandade i operationen. Borgnäs anför teorin att lasten troligt kan ha smugglats på färjan av den hemliga militära underrättelsetjänsten KSI[Kontoret för särskild inhämtning]  som formellt hanteras under MUST . Vid intervjuer med bl.a. Estlands förste ÖB Aleaxander Einseln och den svenske militärattachén för de tre baltiska staterna, Sören Lindman framträder ett scenario om vad som ka ha skett.

Einseln menade att Estland de närmaste åren efter Sovjets kollaps var ett vilda västern för försäljning och utsmuggling av ryskt militärt materiell.   Vidare menade den fd. estniske ÖB att transporter på färjan Estonia troligtvis inte sköttes av officiella kanaler utan sköttes av hemlig militär underrättelsetjänst och att samarbete skedde mellan olika västmakter. Enligt Einseln var den svenska regeringens plan att täcka över fartyget med betong och dykförbuden  mycket suspekta arrangemang.

-Det är ovanligt misstänkt att ett demokratiskt land som Sverige skulle agera så snabbt för att täcka över vraket… Varför så bråttom? Om de visste att det var nåt där kan det vara förklaringen till att de så snabbt täckte platsen och höll alla borta.

Sören Lindman  svensk  militärattaché för de baltiska länderna menade att han hade känt till om transporter på Estonia  sköttes av ordinarie militär underrättelsetjänst och att eftersom han inte varit informerade måste ha berott på att den hemligaste av försvarets organisationer- spionorganisationen -KSI måste ha varit inblandad. Einseln gav Borgnäs förslag på materiell som KSI och västmakterna kunde ha varit intresserade av från Ryssland: torpeden  VA-1111 Shkval och luftvärnssytemet SA-10

Det mystiska omärkta lastflygplanet på Arlanda

Lars Ångström den fd riksdagsledamoten fd ordförande i Greenpeace och Svenska Freds- och skiljedomsföreningen har i utfrågningar i riksdagen bett Mona Sahlin svara på om det förekommit hemlig dykverksamhet vid Estonia dagarna mellan 28 september och 2 oktober då de  dykare som sedan visiterat platsen funnit räcken avsågade vid Estonias ramp. Mona Sahlins hävdade bara i riksdagen att några sådana dykningar kände hon och regeringen inte till. [Denna utfrågning finns med i den aktuella dokumentären på D-play]

När Ingrid Sandqvist tullintendent på Arlanda kommer tillbaka från semestern någon dag efter Estoniaolyckan får hon höra av medarbetare att ett omärkt flygplan står vid den sk. K-rampen bortom ordinarie banor. Hon åker ut för att besikta planet. Hon har aldrig tidigare varit med om något liknande. Vid ett av de tillfällen där hon åker ut till planet möter hon två personer från Generaltullstyrelsen. Hennes uppgift är att vid hemliga laster kontakta Generaltullstyrelsen. När hon ringer upp en av de högsta cheferna i bilen svarar denne undanglidande om lasten. Nästa dag kommer en representant från Luftfartsverket som klargör att man från verkets sida vet vad det är för plan och att allt är okej. Efter ett par dar lyfter planet och flyger iväg.  

Vad nya utredningar om sjunkförloppet kom fram till

Under trycket av anhörigföreningar och Uppdrag gransknings sändningar  med intervjuer med oberoende skeppsexperter växer kravet på nya utredningar fram. Två grupper kom att ingå i utredningen, dels SSPA tidigare Statens Skeppprovsanstalt och en grupp med expertens Dracos Vasslos medarbetare från Glasgow.

Den nya utredningen styrkte till viss del den officiella utredningens slutsatser då den nya utredningen konstaterade ett tänkbart scenario om hur vattnet hade kunnat tagit sig ned på nedre däck men scenariot byggde på ett antal obevisade antaganden:

Att fönstren på fartygets styrbordssida inte hade krossats och vatten inte kunnat strömma in där. Vidare så var man tvungen att antaga och placera bogvisirets lossande tidigt på sjunkförloppets konstruerade tidslinje. Fortfarande måste man antaga mot vittnesmålen från besättningsmännen  Hannes Kadak och Henrik Sillaste att bildäck inte var särskilt vattenfyllt alls och bogporten i det närmaste tillsluten när slagsidan uppträder.

Om det inte fanns stora mängder vatten på bildäck så måste den första slagsidan berott på något annat.

I simuleringen i den nya undersökningen byggdes en modell av fartyget. Vid simuleringen så slog färjan runt kort före den sjönk med aktern neråt i sjön först.

Detta stämmer inte med vittnesuppgifter som menar att båten började sjunka med aktern långt före den slår runt.

Visserligen kunde den oberoende utredningen förklara sjunkförloppet hjälpligt men det återstod frågor. Det kunde inte ”bortom allt rimligt tvivel” sägas, menade utredarna själva, att deras sjunkförlopp var överensstämmande med verkligheten. Utredningen föreslog därmed en rad åtgärder:

Att tre fönster skulle lyftas upp från skeppet för att testa hållfastheten .

Att hela skrovet skulle inspekteras och skadorna dokumenteras så man kunde utesluta hål i skrovet som förklaring.

När Lars Borgnäs frågar konsortiets ordförande Claes Källström forskningschef på SSPA om det finns några skäl för att avstå från dykningar i dessa syften svarar han:

-Det är en enkel operation och vi har rekommenderat det starkt.

-Finns det något skäl du skulle kunna acceptera för att inte göra detta? Frågar Borgström

– Nej svarade Claes Källström

Inget

Nej

Estonia- The Find That Changes Everything- The Swedish Documentary – Nobody speaks about the documentary’s most burning claims

We saw through Swedish media reports that there is a 1.2 meter wide and 4 meter wide hole on Estonia’s starboard side. We were told that Estonian prosecutors “accuse the Swedish government of covering up”. But as it appears now this evening, when all five parts of the 45-minute documentary series were released for half a day, little or no Swedish media seem to have reported what this cover-up was trying to hide.

   Anyone who sees the well-made touching and factual documentary in which in the first episode we can partake in the terrible and touching stories of the survivors about the night of the accident to the  the coming   last part when the expedition finds the results that major news media talked about yesterday. Retrogradera has not yet heard anything from big media  that are told in the sections in between, in the documentery- the parts of the statements in the documentary that is the most sensational and politically sensitive for Sweden as a nation.

In the documentary mentioned, it is alleged that Sweden, along with Estonia and the British, under the leadership of MI-6, smuggled equipment on the night of the accident that was stolen from the Russian robotic defense. The information comes from the acclaimed Australian journalist Stephen Davis, who received information back in 1998 from a MI-6-discharged Richard Tomlinson about Estonia when Davis, was making a documentary about Tomlinson on Australian TV 3.  Later Davis got information which said, what was smuggled on Estonia that tragic night it sunk were material of Russia’s robotic defense system from another source, an active MI-6 agent.  Davis wrote an article in New Statesman back in 2005 in which he also mentioned the bizarre fact that the Swedish government hired Rockwater, a British subsidiary of the American Halliburton group, which was headed by Dick Cheney from 1995 to 2000, to work out the wreck and to film in 1994, where 13 films show the wreck, but where film clips from the work are considered to have disappeared.

Before Estonia left the port on September 27, 1994, something strange happened. The ferry is fifteen minutes late, two or three military trucks accompanied by motorcycles are brought on board Estonia. Gunnar Ränkel, a former estonian criminal police officer, says there is a dispute between the Estonian police and the men of the Home Guard, who insist that the cargo be carried on board. The driveway is seen by the witness and survivor Sara Hedrenius, who went on deck because the boat appeared to be delayed  so she wanted to see if she could still be waved off by her father.  The third witness is a Carl Övberg, who also saw the military vehicles brought  on board Estonia. He arrived  to the harbour  late in a taxi. If  Sweden took part in a secret operation with MI-6 and Estonia to smuggle top-secret Russian robotic defense materials, this can explain most of the curiosities of this affair: the desire to cover the ship with sand and stone and keep it in concrete forever. It would also explain that  Lars Ångström [the Greens] never got any answers  from Mona Sahlin [former Social Democratic member of Governemnt – who went into the water around Estonia and saw the railings off sometime between September 28 and October 2, 1994 to get onto the loading ramp. Such operations can only be undertaken because of  extremely sensitive Government interests or to preserve extremely sensitive military secrets, says  the former Green MP and former Chairman of Greenpeace, as well as the Swedish Court of Peace and Arbitration in the documentary.

Now the  only hope is of an enormous public pressure on the Swedish government to put the cards on the table and explain what really happened once and for all on that unfortunate night. The authorities in Finland, Sweden, and Estonia will not voluntarily say what they know. The relatives and survivors waited 26 years to find out what happened to their loved ones. How long can they wait still?

According to Stephen Davis, a year before the sinking of the ferry Estonia. The country Estonia was warned through diplomatic contacts to continue traffic in Estonia and a telegram with the content of a stark warning is said to have been sent to MI6 by the russians shortly before the accident. We know you are smuggling material out of Russia. We know you are using Estonia. That has to stop or else…. ”